1.  ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. W trosce o komfort Konsumenta, Sklep przedłuża ustawowy termin do odstąpienia od umowy: Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki (po uprzednim skontaktowaniu się drogą telefoniczną +48 793 222 225 lub mailową na adres contact@lavieskintherapy.com).
 3. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu np. Suplementy diety.
 1. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztom wysyłki związanym z dostawą towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 2. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar następuje tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep nie zwraca kosztów odesłania towaru do Sklepu.
 3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy.

2. REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w opisie produktu.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 3. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną +48 793 222 225 lub mailową contact@lavieskintherapy.com.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający zaleca podanie danych kontaktowych Klienta (imię, nazwisko, adres), numer zamówienia, nazwę produktu reklamowanego, dokładny opis wady (wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację), żądania wobec Sprzedającego a także dołączenie dokumentu sprzedaży.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Sklep pokrywa koszty odesłania towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Zwrot pieniędzy za reklamowany towar następuje tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Zwrot następuje w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wysyłki pokrywa Klient.